X
  • No products in the list
X
  • No products in the list

BuzziSpace 7 töökeskkonna trendi aastaks 2024

Töökeskkond on pidevas arengus, kohandudes ühiskondlike muutuste, tehnoloogiliste edusammude, töötajate ja klientide ootustega. Kui vaadata 2024. aastasse ja kaugemale tulevikku, näeb mitmeid uusi ja juba tuttavaid trende, mis kujundavad kontorite ja laiemalt kogu avaliku ruumi edasist arengut. BuzziSpace toob neist välja seitse olulisemat: 

Hübriidse töö vormid domineerivad 

Traditsiooniline „üheksast viieni kontoris“ mudel on jätkuvalt läbi tegemas revolutsiooni, mis algas tegelikult juba enne kui pandeemia inimesed kodukontoritesse sundis. Hübriidse töö korraldus, mis ühendab endas kaug- ja kontoritöö, on jätkuvalt kasvutrendis. Hübriidtööl on õige lähenemise korral potentsiaali tõsta töötajate tootlikkust ja heaolu taset. See seab nii tööprotsesside kui füüsilise keskkonna kujundajate ette ülesande luua piisaval hulgal koostöökeskkondi. Füüsiliselt samas ruumis ja eemal viibivate töötajate ning omavahelise suhtluse ja koostöö sujuvamaks muutmiseks on vaja sobivaid ruumilahendusi ja mööblit. 

Paindlikud ja kohandatavad töökeskkonnad 

Paindlikud ja hõlpsalt käsiloleva ülesande lahendamiseks kohandatavad tööruumid ei ole iseenesest midagi uut, ent on viimase paari aasta jooksul üha olulisemaks muutunud ja nõuab endale suuremat osakaalu büroo ja kontori kogupinnast. Globaalne trend näitab, et kaug- ja hübriidtöö osakaalu suurenedes kohandatakse üha enam tööruume ümber erinevaid töö vorme võimestavaks. 

Modulaarne mööbel, liigutatavad ruumijagajad ja mitmeotstarbelised ruumid vastavad paremini töötajate ja töö dünaamikale ning tõrjuvad järk-järgult välja jäigalt monofunktsionaalsed lahendused. Homsed töökeskkonnad arvestavad sellega ning rõhuasetus on nüüd hõlpsalt ümberkorraldatavate ruumide loomisel. See ei piirdu ainult büroode ja kontoritega, ka hotelli-, konverentsi- ja koolikeskkonnad vajavad paindlikke ja tegevuspõhiselt ümberkorraldatavaid ruume. 

BuzziFalls siinil paneelidega saab ruume hõlpsalt avada või eraldada, Steelcase Flex sarja kuuluvad ratastel seisukõrgusega lauad on paindlikud ja sobivad nii koosolekuruumi, koolitusklassi kui kööginurka

Akustilised lahendused on üha tähtsamad 

Juba aastaid domineerinud avatud ruumiplaneeringud vajavad enam akustika-alast tähelepanu, ent pahatihti pole sellega hoonete rajamisel ja büroode sisustamisel õigeaegselt tegeletud, mis viib tänu kõrgemale müratasemele keskendumisvõime ja üldise produktiivsuse languseni. Toimiva töökeskkonna loomise osaks on ühtaegu avatud ruumide üldakustika ja töö iseloomule vastava hulga vaiksete keskkondade rajamine individuaalseks ja koos töötamiseks. 

Laest riputatav mürasummutaja BuzziGrid aitab kinni püüda muidu tagasi peegelduvaid helisid ja parandab ruumi akustilist kvaliteeti. Taustale jäävate orvade seinad ja lagi on kaetud PET-vildist BuzziSkin akustilise seinakattega.

Jätkusuutlik ja heaolule keskendunud disain 

Jätkusuutlikkus ei ole enam moesõna, sellest on saamas disaini keskne teema. „Rohelised“ hooned ja rohealad nende sees (või katusel), taaskasutatud ja keskkonnasõbralikud materjalid ja pika elukaarega tooted lubavad luua keskkonda, mis edendavad nii füüsilist kui vaimset tervist. Tulevik viib fookuse ruumi kasutaja heaolule ja soosib enam biofiilset disaini. 

Tehnoloogia integratsioon koostööks ja koos töötamiseks 

Koostöö nii ettevõtte sees kui eri organisatsioonide vahel hõlmab täna üha enam erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, mis suunab omakorda tehnilisi lahendusi integreerivate mööbli- ja disainilahenduste suunas. Heaks näiteks on siinjuures kõne- ja koosolekukabiinid, mille valguslahendusi on optimeeritud video(konverents)kõnede pidamiseks. 

BuzziNest akustilised kabiinid koos BuzziMilk pukkidega loovad mõnusa keskkonna nii video- ja tavakõnedeks kui ka lühemateks vaikust nõudvateks tööampsudeks

Kaasav ja võrdsustav töökeskkond 

Mitmekesisusega arvestamine töökeskkonnas pole ainult märkeruut pikas kohustuste nimekirjas vaid töökultuuri lahutamatu komponent. Ettevõtted töötavad aktiivselt selle nimel, et luua kaasav ja võrdsustav keskkond erineva tausta, võimaluste ja vajadustega talentide loovuse ja viljakuse edendamiseks. 

Vaimset tervist ja heaolu hoidev töökeskkond 

Töötajate heaolu on üha enam ettevõtte prioriteet ja vaimse tervise algatused on muutumaks standardiks. Ruumiplaneeringus väljendub see peamiselt vaiksetes ruumides, mis lubavad töötajal segamatult aeg maha võtta ja vaimsest või sensoorsest ülekoormusest puhata.  

BuzziCane retrohõngulised tugitoolid koos BuzziBalance "jonnipunn"-tüüpi tasakaaluistmega. Akustikat parandavad BuzziJet (esiplaanil) ja BuzziShade valgustid ning ruumi eraldab BuzziFalls vihmamustriline paneelkardin.

Üks asi on selge – kaasaegsed interjöörid on muutumas dünaamilisteks, hõlpsalt kohandatavateks ja kaasavateks ruumideks, mis väärtustavad organisatsiooni olulisimat vara – inimesi. Eelmainitud suundumusi järgiv ettevõte loob inimeste ja organisatsiooni arengut soodustavaid keskkondi rajades endale kindla konkurentsieelise. 

Jaga postitust: