X
  • No products in the list
X
  • No products in the list

NÕUSTAMINE JA KONSULTATSIOONID

Aitame nii ühe tooli ja laua valimisel kui ka tervikliku
ja toimiva töökeskkonna planeerimisel.

VANA MÖÖBLI ÄRAVEDU

Tuues uue mööbli teile kohale, viime vana minema
ja hoolitseme selle taaskasutusse andmise eest.

JÄRELTEENINDUS

Tootjate ametliku esindajana teostame mööbli
hooldust, garantiiteenindust ja remonti.