X
  • No products in the list
X
  • No products in the list

Steelcase Series 1 töötool on nüüd süsinikuneutraalne

Steelcase Series 1 töötool on nüüd süsinikuneutraalne

Rohelisema tuleviku poole: maailma suurima büroomööbli valmistaja Steelcase populaarne kodu- ja päriskontori tool Series 1 on nüüd CarbonNeutral® sertifitseeritud. Muudatused toolitootmises on osa Steelcase laiemast programmist vähendada aastaks 2030 kõikide ettevõtte tegevustega kaasnevaid emissioone 50% võrra ja tekkinud jäätmete hulka 14% võrra.

Täna kasutab Steelcase 100% taastuvelektrienergiat ning on muutnud toodete valmistamiseks vajalike toorainete ja komponentide hankimise võimalikult säästlikuks (lühemad tarneahelad, auditeeritud partnerite võrgustik, FSC-sertifitseeritud puidu ja ümbertöödeldud plasti-metalli kasutamine) ning panustab jätkuvalt sellesse, et toodete elukaar oleks mitte ainult võimalikult pikk vaid võimalikult suur osa komponentidest oleks ka elukaare lõpus ümbertöödeldavad või taaskasutatavad.

Kuna töötoolide valmistamine on siiski energia- ja toormemahukas protsess, on Series 1 elutsükli-ülese CO2 jalajälje neutraliseerimiseks appi võetud süsiniku emissioonide kompenseerimise mehhanism. Toetavate tegevustena investeerib Steelcase partnerite kaasabil taastuvenergialahendustesse, elektritranspordi arendamisse ja säästlikku metsamajandamisse.

Series 1 töötool vastab ka ‘SCS Indoor Advantage Gold – Furniture’ nõuetele.

Keskkonnasõbralikud töötoolid ootavad istujaid Intera salongis Tallinnas Pärnu mnt 160d. 

Sertifitseeritud süsinikuneutraalne toode

Jaga postitust: