On aeg oluliselt paremaks töötamise kogemuseks

On aeg paremaks töökogemuseks

Pandeemia on meie elu paljud küljed ümber kujundanud, sealhulgas selle, kus ja kuidas inimesed töötada soovivad. Inimeste kodus töötamise kogemused ja see, millega nad kontorisse naastes silmitsi seisavad, on mõjutanud nende soove ja ootusi oma töökoha osas peale pandeemiat. Asjad, mis neile enne kriisi oma kontoris meeldisid, on muutunud veelgi olulisemaks, samas kui asjad, mis neid häirisid, saavad veelgi suuremaks probleemiks, kui nendega ei tegelda.

Inimestel on kodus töötades olnud tohutult erinevad kogemused ja nad on kogetust õppinud. Need kogemused kujundavad nende ootusi selle kohta, milline on töö tulevikus.

Mida inimesed vajavad ja ootavad

Et mõista pandeemia mõju sellele, mida inimesed kontoris vajavad ja ootavad, viis Steelcase läbi uuringud kümnes riigis, kaasates üle 32 000 inimese. Nende uuringute sünteesimisel leiti viis üldist vajadust, mis juhivad olulisi muutusi terviklikus töökogemuses ja viivad uute kontorite planeerimise ja kujundamise viisideni.

Kontor peab looma turvatunde

Et oleks ohutu ja saaks tunda end turvaliselt

Kontorid pole kunagi pidanud aitama vähendada haiguste levikut, kuid nüüd on inimesed pandeemiast teadlikud. Nad teevad otsuseid töökoha kohta, tuginedes uutele ohutusstandarditele, mis aitavad vältida haiguste levikut kontoris, samamoodi nagu nad eeldavad ohutusstandardeid näiteks tulekahju või muu ohu kohta.

Uued tervise ja ohutuse prioriteedid

  1. Ohutusprotokollide järgmine
  2. Õhu kvaliteet
  3. Hoone puhtus
  4. Füüsiline distantseerumine + piiride järgimine
  5. Hajutatus
  6. Käitumisreeglid külastajale
  7. Toidu ja jookide ohutus

Bürool või kontoril on oluline roll sotsialiseerumise kohana

Suurem ühtekuuluvustunne

Kodus töötades on isoleerituse tunne suurim probleem, mida inimesed igas riigis nimetasid, ja nende peamine põhjus kontorisse naasmiseks on töökaaslastega suhtlemine. Inimesed tahavad tunda tööl ühtekuuluvustunnet, mis pole hea ainult nende heaolule, vaid aitab kaasa ka äritulemustele - tugeva kogukonnatunde tundmine on inimeste produktiivsuse, kaasatuse, innovatsiooni ja pühendumuse peamine näitaja.

Peamised põhjused, miks inimesed tahavad kontorisse naasta:
# 1 Suhtlemine kolleegidega
# 2 Oma organisatsiooni ja jagatud eesmärkidega uuesti ühenduse leidmine

Pikk isolatsioon on toonud kaasatuse ja produktiivsuse languse

Et olla produktiivne

Inimeste soov midagi tähendusrikast korda saata on kriisi ajal ainult kasvanud. Kuigi mõned kogesid pandeemia alguspäevil „produktiivsuse paanikat“, soovivad enamik neist lihtsalt olla väärtuslikud ja tunda, et nende tööl on eesmärk. Kõige olulisemad asjad, mida inimesed soovivad, et nende töökoht toetaks, on väga pragmaatilised.

Turvatunde ja mugavuse kolm külge - füüsiline, kognitiivne ja emotsionaalne

Terviklik mugavus

Enne pandeemiat ütles 40% inimestest, et nad peavad füüsilise ebamugavustunde tõttu oma asendit sageli muutma. Sunnitud kodus töötamise ajal pidid paljud inimesed improviseerima ja töötama diivanitel, köögilaudade taga ja isegi voodis. Valu, segajad ja stress on pannud inimesi igatsema mugavuse laia tõlgenduse järele, eriti pärast sellist häirivat aega. Nad vajavad võimet töötada erinevates asendites, muuta keskkonda ja kogu päeva jooksul liikuda. Nad vajavad vaikset, segajateta keskkonda, kui nad peavad keskenduma ja tundma seotust oma töökaaslastega ja organisatsiooni eesmärgiga.

Inimesed soovivad senisest enam kontrolli selle üle, kus nad töötavad

Suurem kontroll

Inimesed soovivad, et nad saaksid valida, kus töötada, või ruumi kohandada vastavalt tööülesandele, mida nad teevad, või vastavalt sellele, kuidas neile isiklikult meeldib töötada. Kuigi mõned inimesed tunnevad, et kodus töötamine on võimaldanud neil oma päeva ise juhtida ja vältida segajaid, nimetavad üheksa riigi inimesed kümnest viie peamise põhjuse seas, miks soovitakse töökohale naasta, „vaikset, professionaalset keskkonda“, viidates sellele, et kodu pole alati ideaalne koht keskendumiseks. Meeskonnad vajavad ka kontrolli privaatsuse taseme ja paindlikkuse üle, et oma asju nii korraldada, et tööd kõige paremini teha.

Suured muutused töökogemuses

Inimeste ootused oma töökogemuse suhtes muutusid pandeemia ajal. Elumuutva kogemuse läbielamine on pannud paljusid mõtlema selle üle, mis on nende jaoks kõige olulisem, ja kahtlema eeldustes selle kohta, kuidas töö peaks toimuma. Ja juhtivad organisatsioonid kuulavad. Nad näevad selles hetkes võimalust oma strateegia, kontorite ja üldise töökogemuse uuesti leiutamiseks. See toob kaasa makrotasandi muutused neljas võtmevaldkonnas.

Turvalisemate töökohtade kujundamine

Globaalsed töötajad peavad ohutusprotokollide ja õhukvaliteedi järgimist oma peamiseks murekohaks, mis tähendab, et käitumisstrateegiaid, nagu maski kandmine ja distantseerumine, tuleb täiendada muutustega ehitatud keskkonnas.
Organisatsioonid võivad muuta töökoha veelgi turvalisemaks, kujundades teadlikult ehitatud keskkonda, et aidata piirata haiguste levikut. Arusaam, kuidas haigustekitajad keskkonnas liiguvad, aitab ettevõtetel välja töötada uusi süsteemseid strateegiaid, mis aitavad nakkusi tööl ennetada.

Vaheseinad loovad turvalise keskkonna

Kujundamine tulemusliku töö jaoks

Inimeste soov midagi tähendusrikast korda saata on kriisi ajal ainult kasvanud. Enne pandeemiat olid inimesed pettunud töökohtades, mis ei võimaldanud neil oma privaatsust kontrollida ja keskendunult tööd teha. Pandeemia ajal ei teinud kodus töötamine paljude inimeste jaoks seda paremaks: kaasatus vähenes 14% ja tootlikkus langes 12% nende töötajate seas, kes ei olnud rahul oma kodus töötamise olukorraga, eriti mida kauem nad seda tegid.
Kolm peamist asja, mida inimesed enda sõnul oma kontorist soovivad, on kõik seotud sellega, et olla produktiivsemad: teha teistega tõhusat koostööd, pääseda hõlpsamini ligi töövahenditele ja ressurssidele ning võimalus keskenduda. Inimesed soovivad paremat kogemust, kuidas hõlpsasti liikuda rühmatöö ja iseseisva töö vahel nii füüsilises kui ka digitaalses keskkonnas.

Pehmed vormid ja taimed aitavad luua hubase ja produktiivse keskkonna

Kujundamine inspiratsiooni jaoks

Kriisi üle elanud inimesed tahavad inspiratsiooni - nad tahavad tunda end osana millestki tähendusrikkast. Kaks peamist põhjust, miks inimesed ütlevad, et nad soovivad tagasi kontorisse, on suhtlemine kolleegidega ja organisatsiooniga ühise eesmärgi tundmine. Need on mõlemad tugeva kogukonna tunnused koos usalduse, kaasatuse ja sihikindlusega. Tugev kogukond on omakorda seotud oluliste äritulemustega - kaasatus, tootlikkus, innovatsioon ja järjepidevus. Töökoht võib teadlikult soodustada sisukat suhtlemist ja anda märku, et muutused ja kohanemine on osa kultuurist ja miski, mis on vaja omaks võtta.

Töökeskkonna disaini ühendab meeskonda

Kujundamine paindlikkuse jaoks

Ajalooliselt püsivaks kujundatud hoonetes ja kontorites on domineerinud kindel arhitektuur, energia ja sisustus. Edaspidi pakuvad organisatsioonid paindlikumat tööpoliitikat ja neil on vaja kohti, mis oleksid kergesti kohandatavad muutustega, mis puudutavad seda, kus ja kuidas inimesed töötavad, ning mis reageeriksid muutuvatele äritingimustele. Töökohad peavad olema mitmeotstarbelised ja toetama erinevat laadi tegevusi. Sisustus peab olema kergesti liigutatav, võimaldades ruumidel vastavalt vajadusele kasvada ja kahaneda.

Hea keskkond kohaneb vajadustega, mitte vastupidi


Kuigi kriisi üle elamine pole olnud kellelegi kerge, on see inimesi ja organisatsioone pannud mõtlema meie inimeseks olemise ühisosale ja sellele, mida me tahame koos saavutada. Saame seda hetke kasutada katalüsaatorina, et taasleiutada kontor, mis pole lihtsalt kast töötegemiseks, vaid koht, mis loob kogukonna, kus inimesed saavad kogeda uut ühtekuuluvustunnet, sihikindlust ja ühist eesmärki.

 

Allikas: Steelcase


Vaata ka: "Kuidas kujundada paremat tööelamust"

Pandeemia on meie elamis-, töötamis- ja õppimisviisid jäädavalt ümber kujundanud- ja see juhib meid parema tööelamuse suunas. Neli kujundamispõhimõtet, et rahuldada töötajate vajadusi.


 

See veebileht kasutab küpsiseid