AS INTERA MÜÜGITINGIMUSED

1.    ÜLDOSA

1.1. Müügitingimused määravad Ostja ja AS Intera vahelise korra ja tingimused toodete ja teenuste tarneks.

1.2. Müügitingimused on AS Intera müügipakkumise lahutamatu osa ja on kohustuslikud mõlemale osapoolele peale Ostja poolset pakkumise aktsepteerimist.

1.3. Kui pakkumises määratu erineb AS Intera Müügitingimustest kehtib pakkumises esitatu.

2.     MAKSUMUS  JA ARVELDAMINE

2.1. Hind sisaldab toodete transporti ja paigaldust Tallinna piires, samuti pakendite utiliseerimist.

2.2. Tellimise aktsepteerimisel tasub Ostja 50%-lise ettemaksu ja ülejäänud 50% 7 päeva peale kauba tarnet.

3. TARNEAEG

3.1.Tarneaeg määratakse konkreetses pakkumises.

3.2.Tarneaja algust arvestatakse ettemaksu laekumisest Müüja arveldusarvele.

4. GARANTII

4.1. Toodetele kehtib tootjapoolne garantii vähemalt 2 aastat.

4.2. Garantiiaja algust arvestatakse tarnele järgnevast kuupäevast.

4.3. Tootmisdefektiga või paigaldamisel kahjustatud toode vahetatakse ümber vastavalt tootjatehase tarne tähtajale.

4.4. Garantii ei laiene toodete loomulikule kulumisele, looduslike materjalide tekstuuri ja värvitooni erinevustele ning muutustele.

4.5. Garantiitööde teostamine toimub AS Intera hoolduskeskuses v.a. juhul kui kokku ei ole lepitud teisiti.

4.6. Garantii kaotab kehtivuse toodete üleandmisel kolmandale osapoolele.

4.7. Garantii aluseks on toodete montaaži ja demontaaži teostamine AS Intera poolt v.a. juhul kui kokku ei ole lepitud teisiti.

5. PAKKUMISE KEHTIVUSAEG

5.1. Pakkumine kehtib 60 päeva.

6. TOOTE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE

6.1. Tarne sooritamine fikseeritakse saatelehe allkirjastamisega.

6.2. Omandiõigus tarnitud toodetele läheb Müüjalt Ostjale pärast Ostjapoolsete maksekohustuste täitmist.

6.3. Ostja ei tohi põhjendamatult keelduda toodete saatedokumentide allkirjastamisest.

7. MUUD TINGIMUSED

7.1. Tarne täitmiseks vajaliku informatsiooni ja ruumide töödeks üleandmisega viivitamine pikendab tarne tähtaega.

7.2. Tarne tähtaja muutumisel lepivad pooled kokku viivitusest tulenevate lisakulude kompenseerimise viisi.

7.3. Ostja tagab Müüjale tarnega seonduvate tööde teostamiseks selleks ettevalmistatud ruumid, valgustuse ja elektrienergia (220V). Müüjal on õigus keelduda paigaldustöödest ruumides, kus ehitustööd on pooleli.

7.4. Ostja tagab oma ruumides Müüja omanduses olevate materiaalsete väärtuste säilimise.

7.5. Pakkumine on konfidentsiaalne ja sellega kaasnevad joonised on Müüja intellektuaalne omand, mida ei ole lubatud anda kasutamiseks kolmandatele isikutele ilma Müüja nõusolekuta.

7.6. Ostja kompenseerib Müüjale lisakulud, mis kaasnevad Müüjale valesti edastatud mõõtude, jooniste, tootekoodide ja ruumide mittevastavusega joonistele.

See veebileht kasutab küpsiseid